Allen Bradley PLC

ControlLogix PLC Model

ControlLogix PLC ถูกออกแบบมาเป็นโมดูล (Module) คือส่วนประกอบของ PLC แยกออกจากกันเป็นโมดูลย่อยๆ เวลาใช้งานต้องนำโมดูล เช่น Power supply, Controller, I/O Module และอื่นๆ มาติดตั้งรวมเข้ากับ Slot ของแร็ค (Rack) โมดูลต่างๆมีรายละเอียดดังนี้

ชัสซี (Chassis) หรือที่เรียกกันติดปากว่า “Rack” (แร็ค) บน Rack จะมีคอนเน็ตเตอร์ตัวเมียติดอยู่เรียกว่า Slot ซึ่ง Slot นี้ทำหน้าที่เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับโมดูล ชื่อรุ่นของ Rack ขึ้นกับจำนวน Slot เช่น รุ่น 1756-A4 หมายความว่า เป็น Rack ที่มี 4 Slot Rackมีขนาดตั้งแต่ 4, 7,10,13 และ 17 Slot(P/N 1756-A4,1756-A7,1756-A10 และ 1756-A17 ตามลำดับ)

แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)ทำหน้าที่แปลงไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงแล้วจ่ายไฟเลี้ยงให้กับ CPU และโมดูลที่ติดตั้งอยู่บน Rack       Power supply รุ่น 1756-PA72 สามารถจ่ายกระแสสูงสุดที่ 10 A ส่วนรุ่น 1756-PA75 จ่ายกระแสได้ 13 Aเราต้องเลือกอัตราจ่ายกระแส (Current Rating) ของ Power supply ให้เพียงพอกับการใช้งาน

หน่วยประมวณผล (CPU/Controller)

เปรียบเสมือนสมองของ PLC ทำหน้าที่ประมวณผลและสั่งงานตามโปรแกรม CPU ของ ControlLogix นั้น มี LED บอกสถานะการทำงานของ CPU อยู่ทั้งหมด 6 ดวง ได้แก่

Run – LED ไม่ติดแสดงว่า Controller อยู่ในโหมด Program /LED ติดสีเขียวค้างแสดงว่า Controller อยู่ในโหมด Run

I/O –  LED ไม่ติดแสดงว่าไม่มีการ์ดถูกคอนฟิกอยู่ใน I/O Configuration/LED ติดสีเขียวค้างแสดงว่า Controller เชื่อมต่อกับทุกการ์ดได้ตามปกติ/ LED ติดสีเขียวกระพริบแสดงว่ามีการ์ดใดการ์ดหนึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อกับController /LED ติดสีแดงกระพริบแสดงว่ามีปัญหาที่ Rack

Force – LED ไม่ติดแสดงว่าไม่มี Tag ถูก Force ค้างอยู่หรือ Force ถูก Disable/ LED ติดสีเหลืองค้างแสดงว่า Force ถูก Enable/ LED ติดสีเหลืองกระพริบแสดงว่ามี Tag ถูก Force อยู่แต่ Force ไม่ได้ถูก Enable

RS232 – LED ไม่ติดแสดงว่าไม่มีสื่อสารผ่านพอร์ต RS232/ LED ติดสีเขียวค้างแสดงว่ามีการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต RS232

BAT –     LED ไม่ติดแสดงว่าแบตเตอร์รี่จ่ายไฟเป็นปกติ/ LED ติดสีแดงค้างแสดงว่าแบตเตอร์รี่หมดไฟหรือไม่มีแบตเตอร์รี่ต่ออยู่

OK –     LED ไม่ติดแสดงว่าไม่ไฟเลี้ยงจ่ายให้ Controller/ LED ติดสีแดงกระพริบแสดงว่าจำเป็นต้องอัพเกรด Firmware ของ Controller/ LED ติดสีแดงค้างแสดงว่ามี Fault เกิดขึ้นกับ Controller รีเช็ตโดยปิด-เปิด Power ใหม่ ถ้าไม่หาย Controller อาจจะเสียอย่างถาวร/ LED ติดสีเขียวค้างแสดงว่า Controller ทำงานเป็นปกติ/ LED ติดสีเขียวกระพริบแสดงว่า Controller กำลังเก็บหรืออ่านข้อมูลจาก NVRAM

นอกจากนี้ยังมีกุญแจเพื่อเลือกโหมดการทำงานของ CPU อยู่ตรงด้านหน้าถ้ากุญแจบิดอยู่ตำแหน่ง “RUN” CPU จะทำงานตามโปรแกรมในหน่วยความจำ ถ้ากุญแจอยู่ตำแหน่ง “REM” (Remote mode) เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์ดูข้อมูลพร้อมทั้งสั่งงาน PLC ผ่านคอมพิวเตอร์ ได้ ตำแหน่งสุดท้าย คือ “PROG” ใช้เมื่อต้องการ Download โปรแกรมลง CPU เมื่อบิดกุญแจมาที่ตำแหน่งนี้ อินพุต-เอาท์พุตโมดูลจะถูกกำหนดให้เป็นสถานะ OFF (เซ็ตค่าได้ใน Module configuration)

Battery Backup
ControlLogix PLC ใช้แบตเตอรี่ Lithium สำหรับแบคอัพข้อมูลในหน่วยความจำ เวลาที่ไม่มีไฟเลี้ยง มีอยู่ 2 รุ่นด้วยกันคือ 1756-BA1 และ 1756-BA2 แตกต่างกันตรงคอนเน็กเตอร์ที่ต่อเข้ากับ Controller ไม่สามารถใช้แทนกันได้ เวลาซื้อต้องเลือกให้ตรงตามคู่มือของ Controller นั้นๆ อายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่แปรผกผันกับอุณหภูมิและขนาดของโปรแกรมใน Controller ยิ่งอุณหภมิสูงและโปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้น อายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่ก็จะสั้นลง

หน่วยความจำ(Memory Card)

 เป็นแผงวงจรหน่วยความจำ ติดตั้งอยู่ภายใน Controller สามารถถอดเปลี่ยนเพื่ออัพเกรดความจุของหน่วยความจำได้ ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมที่เรา Download ลงในตัว Controller(ในรุ่น L6x และ L7x ไม่มีการใช้งานแผงหน่วยความจำแบบนี้แล้ว)

การ์ดอินพุต (Input Card)

ทำหน้าที่รับค่าสัญญาณไฟฟ้าจากอุปกรณ์ภายนอก เช่น สวิตซ์ ปุ่มกด หรือจากเซ็นเซอร์ต่างๆ แล้วแปลงสัญญาณส่งไปให้ยัง CPU เพื่อใช้ในการประมวณผล โดยสัญญาณไฟฟ้าที่รับเข้ามามีทั้งที่เป็นแบบ Digital หรือ Analog และ DC/AC สายสัญญาณจากอุปกรณ์ต่อเข้ากับเทอร์มินอลของการ์ด (RTB) ซึ่งสามารถดึงออกได้เมื่อเวลาที่เราต้องการถอดเปลี่ยนการ์ด โดยไม่ต้องมา Wiring สายใหม่

Compo1

ที่ส่วนบนมี OK LED บอกสถานะการทำงานของการ์ด ทำให้เราทราบว่าการ์ดนั้นทำงานปกติอยู่หรือไม่ ความหมายของ OK LED เป็นดังนี้

Compo2

LED ติดสีเขียวค้างแสดงว่า อินพุตของการ์ดสามารถรับส่งข้อมูลได้เป็นปกติ                                                                        LED ติดสีเขียวกระพริบแสดงว่า การ์ดไม่ได้ถูกใช้งานหรือถูกยกเลิกใช้งาน (Inhibited) ในโปรแกรม                                    LED ติดสีแดงกระพริบแสดงว่า การ์ดไม่สามารถสื่อสารกับ Controller ผ่าน Chassis ได้                                                     LED ติดสีแดงค้างแสดงว่า การ์ดเสีย ต้องเปลี่ยนตัวใหม่

การ์ดเอาต์พุต (Output Card)

ทำหน้าที่ส่งค่าสัญญาณไปยังอุปกรณ์ เช่น รีเลย์ มอเตอร์ หรือ อุปกรณ์ขับเครื่อนชนิดต่างๆ โดยสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งออกไปมีทั้งที่เป็นแบบ Digital หรือ Analog และ DC/AC สายสัญญาณจากอุปกรณ์ต่อเข้ากับเทอร์มินอลของการ์ด (RTB) ซึ่งสามารถดึงออกได้เมื่อเวลาที่เราต้องการถอดเปลี่ยนการ์ด โดยไม่ต้องมา Wiring สายใหม่

Compo3ที่ส่วนบนมี OK LED บอกสถานะการทำงานของการ์ด ทำให้เราทราบว่าการ์ดนั้นทำงานปกติอยู่หรือไม่ ความหมายของ OK LED เป็นดังนี้

Compo4

LED ติดสีเขียวค้างแสดงว่า เอาต์พุตของการ์ดถูกสั่งงานโดย controllerได้เป็นปกติ                                                           LED ติดสีเขียวกระพริบแสดงว่า การ์ดไม่ได้ถูกใช้งานหรือถูกยกเลิกใช้งาน (Inhibited) ในโปรแกรม                                       LED ติดสีแดงกระพริบแสดงว่า การ์ดไม่สามารถสื่อสารกับ Controller ผ่าน Chassis ได้                                                          LED ติดสีแดงค้างแสดงว่า การ์ดเสีย ต้องเปลี่ยนตัวใหม่

การ์ดควบคุมเซอร์โว (Servo Interface Card)

ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่าง Controller กับ Servo Drive ตามชนิดอินเทอร์เฟสของ Drive เช่น SERCOS, CIP Sync หรือ Analog interface

Compo5

Communication Card

ทำหน้าที่เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Controller กับอุปกรณ์ หรือโปรแกรมต่างๆบนระบบNetwork ขึ้นกับชนิดของ Network นั้นๆ เช่น Ethernet, ControlNet, DeviceNet หรือ DH+/RIO

Compo6

ที่ส่วนบนมี OK LED บอกสถานะการทำงานของการ์ด ทำให้เราทราบว่าการ์ดนั้นทำงานปกติอยู่หรือไม่

Compo7

การ์ดพิเศษ (Special Card)

นอกเหนือจากการ์ดที่ใช้งานทั่วไปแล้ว Rockwell ยังได้ผลิตการ์ดที่ใช้งานเฉพาะด้านอีกด้วย เช่น การ์ด 1756-CFM ซึ่งเป็นการ์ดสำหรับนับพัลส์หรือความถี่จาก Flow meter เพื่อคำนวณหา Flow rate และ Totalizer เป็นต้น

ชนิดและสเปคของการ์ดอย่างละเอียดสามารถดูได้จาก ControlLogix Catalog# 1756-sg001_-en-p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s