Uncategorized

Excel to ControlLogix Tags

ข้อมูล (Tag) ของ ControlLogix PLC ภายใน Controller เราสามารถดึงขึ้นมาใช้กับโปรแกรมต่างๆได้โดยผ่านซอร์ฟแวร์ที่ทำหน้าที่เป็น DDE/OPC Server เช่นโปรแกรม RSLink Dynamic Data Exchange (DDE) คือมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเกิดขึ้นได้ ต้องประกอบด้วย 3 ส่วนคือ Application คือ โปรแกรมที่ติดต่อด้วย Topic คือ กลุ่มที่ข้อมูลอยู่ Item คือ ข้อมูลที่ต้องการ นอกจากนี้ยังแบ่งตามชนิดของการเชื่อมต่อได้ 2 วิธีคือ Hot Link คือ โปรแกรมเชื่อมต่อผ่าน Dynamic Data Exchange (DDE) ตลอดเวลา ใช้สำหรับอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว (Read only) Cold Link คือ โปรแกรมเชื่อมต่อผ่าน Dynamic Data Exchange (DDE) เฉพาะเวลาที่กำหนดหรือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น… Continue reading Excel to ControlLogix Tags

Uncategorized

Transfer Project File

ControlLogix PLC ทำงานได้จากการประมวลผลคำสั่งในไฟล์โปรเจคหรือโปรแกรมที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำของ Controller ซึ่งเราสามารถดำเนินการกับไฟล์โปรเจคบนเครื่องคอมพิวเตอร์และภายในController ผ่านโปรแกรม RSLogix5000 ได้ดังนี้ Download คือ การส่งโปรแกรม (Project File) ยกเว้นข้อความต่างๆ เช่น Rung comment และ Operand description จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง Controller โดยเขียนทับโปรแกรมเดิม Upload คือ การดึงโปรแกรม (Project File) ในตัว Conroller เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมที่มาจาก Controller จะไม่มีข้อความต่างๆ ติดมา Online คือ การตรวจสอบการทำงานของ โปรแกรม (Project File) ใน Controller ดังนั้นขณะ Online จึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของโปรแกรม (Project File) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และ Controller ตลอดเวลา      ในกรณีที่ Online แล้ว ไฟล์โปรเจคหรือโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์และ… Continue reading Transfer Project File

Uncategorized

Fault Handling

Fault คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ PLC อาจเกิดจากอุปกรณ์ไม่ทำงานหรือความผิดปกติจากคำสั่งในโปรแกรมเอง สำหรับ Fault ของ ControlLogix PLC แบ่งได้ 3 ประเภท คือ Major Fault, Minor Fault และ I/O Fault Major Fault เป็นข้อผิดพลาดที่ค่อนข้างรุนแรง เมื่อเกิดขึ้นแล้ว Controller จะหยุดรันโปรแกรมและเข้าสู่ Fault Mode ทันที ไฟ OK LED สีแดงกระพริบ สถานะ I/O ของแต่ละการ์ดขณะ Fault Mode เป็นไปตามที่กำหนดในแท็บ Configuration (โดยทั่วไปตั้งค่าเป็น OFF) Minor Fault นั้นเป็นข้อผิดพลาดทั่วๆไป ไม่ส่งผลกระทบรุนแรง มีเพียง Warning message แจ้งเตือนเท่านั้น ดังนั้น Controller ยังคงรันโปรแกรมได้ปกติ ไฟ OK… Continue reading Fault Handling

Uncategorized

Profibus Network

Profibus Network เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของรัฐบาลเยอรมนีกับบริษัทเอกชน 21 บริษัท เพื่อสร้างให้เป็นบัสเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับระบบ Automation และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ Profibus ได้รับการรับรองเข้ามาตราฐาน IEC 61158 ในปี คศ. 2000  โดยมี ProfiBus Trade Organization (www.profibus.com) ทำหน้าที่บริหารจัดการ อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจะมีสัญญาลักษณ์แสดงดังรูปด้านล่าง Profibus มีอยู่หลายเวอร์ชั่นด้วยกัน แต่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ Profibus DP และ Profibus PV Profibus DP (PROFIBUS DP – Decentralized Peripherals) เป็นบัสแบบ Master/Slave มีความเร็วรับส่งข้อมูลสูง อยู่ระหว่าง 6 Kb/s ถึง 12 Mb/s ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ (Slave) ในเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต(Process Automation) เช่น Sensor, Remote I/O และ Actuator… Continue reading Profibus Network

Allen Bradley PLC

Motor Breaking

เบรคคือการหยุดการหมุนของมอแตอร์ มี 3 วิธีได้แก่ 1) Coasting 2) Mechanical Breaking 3) Dynamic Breaking Coasting เบรคเกิดขึ้นเมื่อ Drive ถูกตัดแหล่งจ่ายไฟ ทำให้มอเตอร์ไม่มีกำลัง จึงหมุนตัวเปล่าไปเรื่อยๆจนหยุด ระยะเวลาที่มอเตอร์หยุดขึ้นกับ Load ที่ต่ออยู่กับมอเตอร์ ดังรูปด้านล่าง Mechanical เบรค ทำได้โดยตัดแหล่งพลังงานของมอเตอร์ จากนั้นสั่งให้ mechanical brake จับเข้ากับ Shaft วิธีนี้ใช้เวลาในการหยุดมอเตอร์น้อยที่สุด ส่วนใหญ่ใช้สำหรับหยุดแบบฉุกเฉินเท่านั้น ไม่นิยมใช้หยุดแบบทั่วไปเพราะมอเตอร์และ Laod อาจได้รับความเสียหายได้ Electrical เบรค อาศัยพลังงานไฟฟ้าจากตัวมอเตอร์ในการหยุด โดยควบคุมจาก Drive วิธีการเบรคชนิดนี้ใช้ระยะเวลาหยุดสั้นกว่า Coasting แต่มากว่า Mechanical breake Electrical เบรคแบ่งย่อยได้ 3 แบบคือ Dynamic Braking เป็นการหยุดมอเตอร์โดยตัดแหล่งจ่ายไฟแล้วหักเหกระแสที่มอเตอร์สร้างขึ้นผ่านตัวต้านทานภายนอกซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแทน Regenerative Braking มีหลักการเหมือน… Continue reading Motor Breaking

Allen Bradley PLC

Encoder

Incremental Encoder เป็นอุปกรณ์ใช้บอกองศาการหมุน (ตำแหน่งเชิงมุม) ในรูปของสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยม ความละเอียด(Resolution) ของ Encoder ขึ้นอยู่กับจำนวนพัลส์ในหนึ่งรอบการหมุน เรียกว่า Pulse per revolution (PPR) Incremental Encoder ที่มีค่า PPR มากยิ่งมีความละเอียดสูง เราสามารถทราบตำแหน่งเชิงมุมได้จากการนับจำนวนพัลส์โดยใช้การ์ด Counter เทียบกับ PPR โดยทั่วไป Encoder ชนิดนี้มีสัญญาณ Output อยู่ 2 Channel คือ A และ B ซึ่งมีเฟสต่างกัน 90 องศา แต่บางรุ่นได้เพิ่มสัญญาณตอนหมุนครบรอบ เรียกว่า “Marker” หรือ “Index” หรือ Channel Z เข้ามาด้วย ตัวอย่าง การอ่านค่าองศาจาก Incremental Encoder ด้วยการ์ด High Speed Counter ขั้นตอนแรก… Continue reading Encoder

Allen Bradley PLC

Trend

ค่าของ Tag สามารถเรียกดูได้จากหน้าต่าง “Monitor Tags” ซึ่งค่าที่แสดงจะเป็นค่า ณ เวลาปัจจุบันเท่านั้น (Real time) ถ้าต้องการดูค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด เราสามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรม RSLogix5000 ชื่อว่า “Trend” ทำการพล็อตกราฟขึ้นมาได้ทันที ขั้นตอนใช้งาน Trend มีดังนี้ 1) คลิ๊กขวาที่ Folder ชื่อ Trend ใน Controller Organizer เสร็จแล้วเลือก New Trend 2) พิมพ์ชื่อ Trend ลงในช่อง Name และกำหนดช่วงเวลาเก็บค่าข้อมูลที่จะนำมาแสดงในช่อง Sample period (สามารถแก้ไขได้ภายหลัง) จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Next 3) เลือก Scope และ Tag ที่ต้องการ จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Add และ Finish ตามลำดับ (ในตัวอย่างนี้เลือกTimer1.ACC ซึ่งเป็นสะสมของการนับเวลาตั้งแต่ 0-… Continue reading Trend